Om Skoleindkøb

Foreningen blev formelt stiftet den 4. april 2016.

Foreningen SKOLEINDKØB er stiftet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Efterskoleforeningen. Det er en ikke-profitorienteret forening for frie kostskoler og andre frie skoler.

Spar op til 40 % på f.eks:

 • Catering
 • Forbrugsartikler
 • Elektronik
 • Rengøring
 • Linned
 • Internet
 • Rejser
 • El

HVEM ER VI?

Indkøbsforeningen for frie kostskoler (SKOLEINDKØB) er stiftet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) og Efterskoleforeningen. SKOLEINDKØB er en ikke-profitorienteret forening, som frie kostskoler og andre frie skoler efter aftale kan tilslutte sig. Foreningen indgår aftale med en større indkøbsforening, der har den nødvendige kapacitet til at sikre de bedste priser og den bedste rådgivning.
Som medlem får man bl.a.:
- adgang til de bedste indkøbsaftaler
- medlemsportal med oversigt over køb og aftaler
- nye udbud af varer og tjenesteydelser
- overholdelse af udbudsregler sikres
Skoleindkøb har sit eget sekretariat med hjemsted i Højskolernes Hus.

HVAD FÅR I?

Ved medlemskab får I adgang til en basispakke, der inkluderer alle basisindkøbsaftaler, som vores samarbejdspartner har. I skal aktivt tilmelde jer de enkelte aftaler, og der er ingen forpligtelse til at benytte aftalerne.
Herudover vil vi udarbejde udbud, der er særligt tilpasset kostskoler. Disse udbud skal I aktivt tilmelde jer. Desuden kan SKOLEINDKØB rådgive om særlige opgaver, f.eks. udbud af nye indkøbsaftaler eller byggeprojekter. For denne rådgivning kræves der særskilt betaling.
Vores samarbejdspartner udgiver et nyhedsbrev og særlige foldere og afholder seminarer flere gange årligt med gratis deltagelse for 2 personer.

BASISPAKKEN

- består p.t. af attraktive priser på:
Catering, forbrugsartikler, elektronik, rengøring, linned, internet, rejser, el og meget andet.
I får adgang til medlemsportal, der giver en gennemskuelig oversigt over jeres aftaler og indkøb. Alle priser bliver sat op mod SKI og Statens aftaler. Vi har fået foretaget analyser af udvalgte skolers indkøb, og de viser et stort besparelsespotentiale.

HVAD BINDER I JER FOR?

Et medlemskab af Skoleindkøb giver adgang til en række indkøbsaftaler, og der er ingen krav om at benytte bestemte aftaler.

For nogle af aftalerne gælder det, at man for at kunne benytte aftalen, skal indgå i en aftale med leverandøren i en bestemt aftaleperiode. Der bliver givet tydeligt besked om det, hvis en aftale kræver tilknytning til leverandøren i en aftaleperiode. Prisniveauet i aftaleperioden ligger fast, dvs. evt. prisreguleringer må ikke føre til større profit til leverandøren, men prisen kan justeres efter markedsudsving eller nettoprisindex.

Andre af aftalerne kan man benytte præcis, når man ønsker det.

Ved medlemskab resten af 2017 er der følgende reducerede kontingentsatser gældende for perioden frem til og med 31. december 2017:

 • For skoler med under 50 årselever i skoleåret 2015-2016 betales 2.000 kr. (1.600 kr. + moms).
 • For skoler med 50 til 99 årselever i skoleåret 2015-2016  betales 3.000 kr. (2.400 kr. + moms).
 • For skoler med 100 årselever og derover i skoleåret 2015-2016  betales 3.750 kr. (3.000 kr. + moms)

Kontingenter for 2018:

 • For skoler med under 50 årselever i seneste skoleår betales 8.000 kr.+moms.
 • For skoler fra 50 til 99 årselever i seneste skoleår betales 12.000 kr.+moms.
 • For skoler med 100 årselever og derover i seneste skoleår betales 15.000 kr.+moms.

Kontingent går til dækning af sekretariatsdrift og aftaleadgang. Kontingentets størrelse fastsættes årligt af bestyrelsen for SKOLEINDKØB.

Beløbene bliver opkrævet gennem Betalingsservice/NETS. 


HVEM KAN BLIVE MEDLEM?

Højskoler, efterskoler, frie fagskoler og produktionsskoler kan blive medlemmer. Desuden kan der laves særlige aftaler om medlemskab for andre frie skoler.
_____________________________________________________
skoleindkøb.dk - Kontaktperson Thomas Christensen, tc@skoleindkob.dk, tlf: 20 77 52 40

Thomas Christensen
Skoleindkøb
Sekretariatsleder
tc@skoleindkob.dk
Tlf: 2077 5240

Viggo Mellerup

Rådgivning og Administration
Juridisk konsulent
Lovgivning, ansættelse og økonomi
vm@ffd.dk

Tlf. 3336 4034 / 5116 5389
So Me _logo _linkedin2


KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven